Iepazīsties ar mūsu valdi un lēmējiinstitūcijām

Kristaps Loze

Valdes priekšsēdētājs

Miks Muižarājs

Valdes priekšsēdētāja vietnieks stratēģijas, ilgtspējas un rīcībpolitikas jautājumos

Māra McLaughlin-Taylor

Valdes priekšsēdētāja vietniece

Liene Jansone

Valdes locekle

Roberts Alhimionoks

Valdes loceklis

Marta Polna

Valdes locekle

Ieva Kuļikovska

Valdes locekle

Kirils Solovjovs

Rīcībpolitikas darba grupas Vadītājs