Iepazīsties ar mūsu valdi un lēmējiinstitūcijām

Kristaps Loze

Valdes priekšsēdētājs

Miks Muižarājs

Valdes priekšsēdētāja vietnieks stratēģijas, ilgtspējas un rīcībpolitikas jautājumos

Māra McLaughlin-Taylor

Valdes priekšsēdētāja vietniece

Liene Jansone

Valdes locekle

Roberts Alhimionoks

Valdes loceklis

Roberts Strenga

Valdes loceklis

Oskars Teikmanis

Valdes Loceklis

Kirils Solovjovs

Rīcībpolitikas darba grupas Vadītājs