Iepazīsties ar mūsu valdi un lēmējiinstitūcijām

Miks Muižarājs

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Kreilis

Valdes priekšsēdētāja vietnieks stratēģijas jautājumos

Kristaps Loze

Valdes priekšsēdētāja vietnieks jurdiskajos un finanšu jautājumos

Māra McLaughlin-Taylor

Valdes locekle

Edmunds Dukulis

Valdes loceklis

Kirils Solovjovs

Rīcībpolitikas darba grupas Vadītājs