KAS MĒS ESAM / KAS MŪS VIENO?

KAS MĒS ESAM / KAS MŪS VIENO?

Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” ir pirmā un vadošā remigrantu organizācija Latvijā.

Biedrību izveidojām 2017. gadā kā platformu, kurā tiekas cilvēki ar dažādu pasaules pieredzi un strādā pie kopīgiem projektiem, kas uzrunā un saista. Visi biedrības biedri ir cilvēki, kas noteiktu savas dzīves daļu ir dzīvojuši ārpus Latvijas. Šobrīd esam izveidojuši augošu remigrantu tīklu, ar nodomu veicināt sadarbības kultūru un domu apmaiņu. Tāpat stiprinām saites ar cilvēkiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, bet domā par atgriešanos mājās.

KO MĒS DARAM?

KO MĒS DARAM?

  • Stāstu vakari. Ik mēnesi rīkojam iedvesmojošus stāstu vakarus kādā no Rīgas krodziņiem, kur vairāki runātāji dalās gan ar pasaulē pieredzēto, gan atziņām par atgriešanos dzimtenē;
  • Happy Hour. Katru mēnesi organizējam AppLV Happy Hour tīklošanos pasākumu, kuros nepiespiestā gaisotnē tiekas profesionāļi ar starptautisku pieredzi;
  • Policy jautājumi. Biedri, kuriem ir interese un pieredze iesaistās dažādos konsultatīvos mehānismos ar valsts un pašvaldību institūcijām, lai dotu savus priekšlikumus kā izlabot tās nozares, kuras tie pārzina. Šobrīd aktīvi strādājam Diasporas konsultatīvajā padomē un Sabiedrības integrācijas fonda padomē;
  • Konferences. Periodiski organizejam konferences par noteiktām sabiedrībā aktuālām tēmām. Tā kā biedrībā ir daudzi cilvēki, kas freelance režīmā attālināti strādā ārpus Latvijas, pēdējā konferencē apskatījām attālinātā darba probelmātiku Latvijā un nepieciešamos uzlabojumus;
  • Ekspedīcijas. Periodiski organizējam Members Only ekspedīcijas Latvijā un ārpus tās.
UZ KO MĒS EJAM?

UZ KO MĒS EJAM?

Vēlamies radīt jaudīgu platformu, kurā cilvēki ar pasaules pieredzi tiekas, paplašina savu tīklu ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem un strādā pie kopīgiem projektiem biedrības ietvaros vai ārpus tās. Vēlamies, lai šī platforma palīdz rasties jauniem uzņēmumiem vai sociālām inicatīvam biedru starpā. Vēlamies paplašināt veidus kā remigrantu milzīgais intelektuālais kapitāls var nest maksimālu pienesumu Latvijas attīstīšanai.