„Ar pasaules pieredzi Latvijā” ievēlēta jauna valde

Jaunumi
13.12.2023.

2023.gada 9.decembrī biedru kopsapulcē tika ievēlēta biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” jaunā valde.

Valdes sastāvā nemainīgi palika divi valdes locekļi: Oskars Teikmanis un Roberts Strenga.

Pārējie valdes locekļi tika ievēlēti: Kristaps Loze, Liene Jansone, Roberts Alhimionoks, Māra Mc Laughlin-Taylor un Miks Muižarājs.

Valdei tiekoties pirmajā sēdē, par jauno valdes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēts Kristaps Loze, savukārt Miks Muižarājs un Māra Mc Laughlin-Taylor turpmāk pildīs priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Jaunievēlētais AppLV valdes priekšsēdētājs Kristaps Loze norāda:

“Esmu gandarīts redzēt, ka arī šajā jaunievēlētajā AppLV valdē darbu turpinās ne tikai vairāki valdes locekļi no iepriekšējā sasaukuma, bet arī to, ka valdē gan atgriežas cilvēki, kuri tajā ir veiksmīgi darbojušies iepriekš, gan pievienojas jauni augsti kvalificēti profesionāļi. Vēl jo vairāk, ir nenovērtējami, ka arī līdzšinējais valdes priekšsēdētājs, Miks Muižarājs, turpinās aktīvi darboties biedrībā kā valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Jaunievēlētā valde jau no pirmās dienas ir aktīvi pieķērusies nākamā gada darbības plānošanai, un par savu prioritāti uzskata nākamajā gadā ne tikai turpināt uzsākto izaugsmi, bet arī stiprināt AppLV kā vadošo remigrantu organizāciju Latvijā.”

 

Līdzšinējais AppLV valdes priekšsēdētājs Miks Muižarājs pauž:

“AppLV kā organizāciju, kas organizē arī remigrantu tīklošanās pasākumus, Covid-19 pandēmija ietekmēja īpaši spēcīgi. Neskatoties uz to, man ir patiess prieks, ka mums pēdējos divos gados izdevās augt un attīstīties, izveidot virkni jauna formāta pasākumus, piesaistīt desmitiem jaunu biedru, paplašināt savu pārstāvniecību jumta organizācijās un konsultatīvos mehānismos, kā arī iestāties par virkni svarīgu iniciatīvu, kas veicina remigrāciju uz Latviju. Organizācijas gan spēj attīstīties, ja tās iekšēji mainās un pārveidojas. Man ir bijis pagodinājums šo organizāciju vadīt divus gadus un ir prieks šo vadības manteli nodot tālāk drošās rokās.”

Šogad organizācijas valdei pievienojas divi jauni valdes locekļi – Liene Jansone un Roberts Alhimionoks.

Liene Jansone pievienojās biedrībai 2017. gadā pēc atgriešanās no Lielbritānijas, kur četrus gadus strādāja lāzerskenēšanas sistēmu intergrācijas uzņēmumā kā lāzerskenēšanas inženiere un pārdošanas projektu vadītāja. Pēc atgriešanās Liene aktīvi iesaistījās AppLV, organizējot vasaras biedru pasākumus ārpus Rīgas un Ziemassvētku balles. Liene jau iepriekš bijusi valdes locekle un pēc nelielas pauzes vēlas atkal aktīvāk iesaistīties AppLV darbībā.

Roberts Alhimionoks mācoties un strādājot ārzemēs pavadīja septiņus gadus. Esot Apvienotajā Karalistē, viņš studēja starptautiskās attiecības un politiku, bet atgriežoties Latvijā, uzsāka savu profesionālo darbību valsts pārvaldē un vēlāk to turpināja interešu pārstāvniecībā. Roberts vēlas attīstīt iniciatīvas, kas izmanto remigrantu ekspertīzi un zināšanas, lai veicinātu Latvijas izaugsmi.

 

Biedrība pasakās līdzšinējai valdei, kas 2023.gadā ieguldīja savu darbu, izveidojot spēcīgu kopienu. Esam pārliecināti, ka jaunievēlētā valde ir gatava virzīt “Ar pasaules pieredzi Latvijā” uz jauniem sasniegumiem, lai spētu mūsu kopējo globāli gūto pieredzi integrēt Latvijas sabiedrībā un arvien veicinātu kopienas paplašināšanos un sasniegtu jaunu auditoriju.

 

Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” ir pirmā un vadošā remigrantu organizācija Latvijā.

Biedrību izveidota 2017. gadā kā platforma, kurā tiekas cilvēki ar dažādu pasaules pieredzi un strādā pie kopīgiem projektiem, kas uzrunā un saista. Visi biedrības biedri ir cilvēki, kas noteiktu savas dzīves daļu ir dzīvojuši ārpus Latvijas. Šobrīd izveidots augošs remigrantu tīkls, ar nodomu veicināt sadarbības kultūru un domu apmaiņu. Tāpat tiek stiprinātas saites ar cilvēkiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, bet domā par atgriešanos mājās.