AppLV uzņemšana Latvijas Pilsoniskajā aliansē

Jaunumi
18.10.2023.

“Ar pasaules pieredzi Latvijā” kopš 2023.gada 5.oktobra ir pievienota Latvijas Pilsoniskajai aliansei.

Biedrības valdes priekšsēdētājs Miks Muižarājs pauž: “Mēs kā organizācija pēdējā gada laikā esam būtiski paplašinājusi savu līdzdalību dažādos konsultatīvos mehānismos Latvijā. Turpinām veicināt cilvēku ar pasaules pieredzi iesaisti un zināšanu pārnesi dažādu jomu pilnveidē. Novērtējām Latvijas Pilsoniskās alianses lomu nevalstiskā sektora attīstībā un priecājamies pievienoties šim jaudīgajam organizāciju tīklam, lai aktīvi ņemtu dalību Latvijas demokrātijas attīstībā.”

 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno vairāk kā 140 biedrus, kopumā sastādot aptuveni 70 000 privātpersonas jeb 70% no visām NVO iesaistītajām personām Latvijā un 27 500 privātpersonas ārvalstīs jeb 11% no Latvijas diasporas.

Alianses misija ir pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām.