AppLV ievēl Rīgas pašvaldības NVO memoranda īstenošanas padomē

Jaunumi
23.05.2023.

Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” ievēlēta arī Rīgas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē!

Memoranda padomē iespējams līdzdarboties dažādos pašvaldības politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas mehānismos kopā ar Rīgas domes priekšsēdētāju, septiņiem Rīgas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem un citu NVO pārstāvjiem. Biedrību pārstāvēs lieliskā biedrības lēmējinstitūcijas vadītāja Rita Golubeva!

Rita ir profesionāla IT speciāliste, kura vairāk kā piecus gadus nodarbojas ar projektu vadību dažādu nozaru uzņēmumos. Izglītību AppLV biedre ieguva, studējot dubultā diploma apmaiņas programmā Francijā, bet pieredzi – darbā Francijā un vēlāk arī Beļģijā.

#SIF_NVOFonds