„Ar pasaules pieredzi Latvijā” valdē ievēlētas Polna un Kuļikovska

Jaunumi
20.03.2024.

Šī gada 18.martā atvērtajā biedru sēdē ievēlēti divui jauni valdes locekļi – Marta Polna un Ieva Kristīne Kuļikovska.

Ieva Kristīne Kuļikovska atgriezusies Latvijā ar bagātu pieredzi, kas gūta, septiņus gadus dzīvojot Vīnē, Austrijā. Viņa ir bijusi aktīva biedrības atbalstītāja un dalībniece jau iepriekš, daloties ar savu starptautisko pieredzi. Ievas iesaiste pētniecības projektos un integrācija biedrības politikas grupā un dažādos pasākumos uzsver viņas apņemšanos uzlabot sabiedrības integrāciju un remigrantu kopienas labklājību Latvijā.

Marta Polna, pavadījusi piecus gadus Dienvideiropā, galvenokārt Francijā, pievienojas valdei ar būtisku pieredzi IT un HR projektu vadībā starptautiskās organizācijās. Martas profesionālais ceļš ir saskaņā ar biedrības misiju aktīvi virzīt radošos un sociālos projektus.

Martas Polnas un Ievas Kristīnes Kuļikovskas pievienošanās valdei ir nozīmīgs pagrieziena punkts “Ar pasaules pieredzi Latvijā” darbībā. Viņu daudzveidīgā pieredze, apvienojumā ar vēlmi īstenot biedrības mērķus, solās virzīt nozīmīgas iniciatīvas, kas gūs labumu kā remigrantu kopienai, tā arī sabiedrībai kopumā.

Kā norāda Kristaps Loze, biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” valdes priekšsēdētājs: “Pirmkārt, vēlos pateikties mūsu līdzšinējiem valdes locekļiem Oskaram Teikmanim un Robertam Strengam, kuri deva būtisku pienesumu biedrības izaugsmei. Marta un Ieva jau ir pierādījušas sevi, aktīvi iesaistoties biedrības darbībā, tai pienesot jaunas idejas un enerģiju. Man ir prieks redzēt, ka viņas ir izvēlējušās arī kandidēt uz valdi – esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem varēsim turpināt biedrības attīstību, reizē stiprinot tās esošo organizāciju.”

 

  • Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” ir pirmā un vadošā remigrantu organizācija Latvijā. Izveidota 2017. gadā kā platforma, kurā tiekas cilvēki ar dažādu pasaules pieredzi un strādā pie kopīgiem projektiem, kas uzrunā un saista. Visi biedrības biedri ir cilvēki, kas noteiktu savas dzīves daļu ir dzīvojuši ārpus Latvijas. Šobrīd biedrība ir izveidojusi augošu remigrantu tīklu ar nodomu veicināt sadarbības kultūru un domu apmaiņu. Tāpat stiprina saites ar cilvēkiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, bet domā par atgriešanos mājās.