Tagged: programma

0

21. gadsimta jaunlatvieši

1850. – 60. gados latviešu tautas ideoloģiskajā dzīvē norisinājās ļoti nozīmīgs attīstības process, kurā sevišķa loma bija progresīvās nacionālās inteliģences darbiniekiem – jaunlatviešiem. Viņi bija vieni no pirmajiem, kas saskatīja latviešus kā vienotu tautu. Jaunlatvieši...