VALDE

Biedrības ”Ar pasaules pieredzi Latvijā” valdes sastāvs

Jānis Kreilis

Valdes priekšsēdētājs

Miks Muižarājs

Valdes priekšsēdētāja vietnieks, remigrācijas un diasporas rīcībpolitika

Kristaps Loze

Valdes priekšsēdētāja vietnieks, likumdošanas, juridiskie un finanšu jautājumi

Edmunds Dukulis

Valdes sekretārs

Filips Brauns

Valdes loceklis