VALDE

Biedrības ”Ar pasaules pieredzi Latvijā” valdes sastāvs

Elīna Grīniece

Valdes priekšsēdētāja – Remigrantu un diasporas zināšanu pārnese

Miks Muižarājs

Valdes priekšsēdētāja vietnieks, remigrācijas un diasporas rīcībpolitika

Kristaps Loze

Valdes priekšsēdētāja vietnieks, likumdošanas, juridiskie un finanšu jautājumi

Māra Rūse

Remigrantu un diasporas zināšanu pārnese

Anna Vladimirova-Kryukova

Ārzemnieku un mazākumtautības pārstāvju integrācija

Liene Jansone

Remigrantu kopienas stiprināšana