VALDE

Biedrības ”Ar pasaules pieredzi Latvijā” valdes sastāvs

 

Māra Rūse
Valdes priekšsēdētāja

Jānis Kreilis
Remigrācija un nodarbinātība

Elīna Grīniece
Remigrantu un diasporas zināšanu pārnese

Roberts Tomme 
Finanses un grāmatvedība

Elīza Grīsle
Saikne ar diasporu

Juris Sorokins
Remigrācija uz reģioniem

Mihails Ščepanskis
Ārzemnieku integrācija