AKTUALITĀTES

“Remigrācija – risinājums darba spēka trūkumam Latvijā: iespējas un
izaicinājumi”

Latvijā arvien aktuāls ir darba roku trūkums dažādās nozarēs un ar dažādiem prasmju un kvalifikācijas līmeņiem. Gan pirms 13. Saeimas vēlēšanām, gan arī Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu diskusiju laikā politiķi kā galveno problēmas risinājumu darbaspēka trūkuma Latvijā risināšanai ir minējuši remigrāciju. Dzirdot politiķu atbalstu remigrācijai biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” (AppLV) rīkotajā priekšvēlēšanu diskusijā 2018. gada augustā, un kā panaceju ikreiz, kad izskan privātā sektora un ārvalstu investoru paustās bažas par darbaspēka trūkumu Latvijā, AppLV aicināja uz sarunu ekspertus no valsts un privātā sektora, lai noskaidrotu, vai patiešām remigrācija varētu būt risinājums darbaspēka trūkumam, kāda varētu būt ilgtspējīga valsts remigrācijas stratēģija, un galvenais jautājums, vai patiešām diasporai ir laiks krāmēt somas un posties mājup? 2019. gada 1. janvārī spēkā stājās Diasporas likums, kurā remigrācija piesaistīta diasporai un tās definīcijai. Remigrācija ir diasporas locekļa atgriešanās vai pārcelšanās no pastāvīgas dzīves ārvalstīs uz astāvīgu dzīvi Latvijā, savukārt daļa no diasporas politikas, ko īsteno ar likumā noteiktajiem mērķiem ir nodrošināt labvēlīgus apstākļus emigrācijai. Diasporas likumā atsevišķi minēts atbalsts remigrācijai, lai nodrošinātu remigrējušo diasporas locekļu sekmīgu integrāciju Latvijas sabiedrībā un darba tirgū vienkāršojot kārtību kādā atzīst ārvalstīs iegūtus diplomus un kvalifikācijas atsevišķās jomās, lai remigrējušie var pretendēt
uz darbu valsts un pašvaldības institūcijās un lai remigrantu bērniem tiktu nodrošinātas latviešu valodas zināšanas. Diskusiju cikla “Remigrācija – risinājums darba spēka trūkumam Latvijā: iespējas un izaicinājumi” ietvaros biedrība AppLV vēlējās noskaidrot, vai remigrācija var risināt darba spēka trūkumu Latvijā, vai valstij ir konkrēts rīcības plāns kā piesaistīt konkrētu profesiju pārstāvjus, atvieglot viņu remigrāciju un reintegrāciju Latvijas sabiedrībā. Diskusiju cikls norisinājās no maija līdz septembrim.

Kopsavilkumi no katras diskusijas pieejami šeit:

“Remigrācija kā risinājums darbaspēka pieejamībai Latvijā”Bildes

“Vai viegli atgriezties savā profesijā, ja tā ir reglamentēta?”Bildes

“Kā integrēties Latvijas sabiedrībā pēc dzīves ārzemēs?”Bildes

AppLV satiek Ministru Prezidentu Arturu Krišjāni Kariņu

11.jūnija vakarā restorānā Trompete Taproom biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” sadarbībā ar Pasaules Brīvo latviešu apvienība un American Latvian Association rīkoja tikšanos saviem biedriem un programmas “Pavadi vasaru Latvijā” jauniešiem ar Latvijas Republikas Ministru prezidentu Krišjānis Kariņš. Ievadā apmeklētājus uzrunāja biedrības AppLV valdes priekšsēdētāja Elina Griniece un PBLA valdes priekšsēdētāja Kristine Saulitis.

Premjers iepriekš nebija apmeklējis biedrības stāstu vakarus, tāpēc vispirms viņš iepazīstināja jaunos remigrantus un Ziemeļamerikas latviešu jauniešus ar savu dzīvesgājumu, ierašanos Latvijā 90to gadu vidū un anekdotēm par pirmajiem mēģinājumiem Latvijā atrast darbu sava profesijā (neveiksmīgi). Tad Kariņa kungs ļoti patiesi un iedvesmojoši paskaidroja savu atgriešanās iemeslu, kuru viņš uzskata par nozīmīgu ikvienam remigrantam – piederības sajūta, kādu latvietis izjūt Latvijā, nav atrodama nekur citur pasaulē. Rezonējot AppLV priekšsēdētājas sacīto, viņš piekrita, ka zāle nav zaļāka citur, bet ir jākopj un jālaista dārzs ap sevi, lai radītu patīkamu vidi un labāku Latviju nākamajam paaudzēm. Premjers uzsvēra, ka tikai darbojoties kopā ir iespējams veidot nākotnes Latviju, kura cilvēki vēlēsies atgriezties un dzīvot. Kariņa kungs ar savu atklātību un asprātību sajūsmināja klausītājus gandrīz stundu garā stāstījumā un atbildēja arī uz jauno remigrantu jautājumiem. Nobeigumā, atbildot uz jautājumu, vai bija vērts atgriezties uz dzīvi Latvijā, Kariņa kungs atbildēja: “Pilnīgi noteikti!”

Vakaru rīkoja biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” sadarbībā ar Pasaules brīvo latviešu apvienību un Amerikas latviešu apvienību. Pateicamies Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam un Ministru prezidenta birojam!

Fotogrāfs – Fotogrāfs Mārtiņš Locāns